• انتخاب Background
در برنامه یاهو مسنجر این امکان تعبیه شده است که شما ظاهر آن را به دلخواه خود تغییر دهید. این تغییرات می تواند شامل شکل دکمه ها، ظاهر پنجره و نقش زمینه آن نیز بشود. جهت انتخاب یک تصویر به عنوان Background برای یاهو مسنجر (جایی که اسامی دوستانتان قرار گرفته است)، ابتدا تصویر مورد نظر را انتخاب کرده و قالب آن را به BMP تغییر دهید (بدین منظور می توانید از برنامه های گرافیکی استفاده کنید). فایل مورد نظر را در جایی که یاهو مسنجر را نصب کرده اید و در شاخه Custom از شاخه Skin کپی کنید (به عنوان مثال: C:Program filesYahoo|MessengerSkinsCustoms). در صورتی که پیغامی مبنی بر بازنویسی این فایل بر روی صفحه نمایش ظاهر شد به انتخاب دکمه Yes به آن پاسخ مثبت دهید. سپس به اینترنت متصل شده و پس از اجرای برنامه یاهو مسنجر از منوی Login بر روی گزینه Privacy Settings کلیک کنید. در پنجره ای که ظاهر خواهد شد از ناحیه سمت چپ بر روی Prefrence کلیک کرده و از ناحیه سمت راست از کادر مقابل Current Theme گزینه Custom را انتخاب کند. با کلیک بر روی دکمه OK تصویر انتخاب شده به عنوان زمینه برنامه یاهو مسنجر منظور خواهد شد. دقت کنید در صورتی که یک تصویر تیره را به عنوان زمینه انتخاب کنید برای دیدن اسامی دوستانتان با مشکل مواجه خواهید شد.

• انتخاب Background
در برنامه یاهو مسنجر این امکان تعبیه شده است که شما ظاهر آن را به دلخواه خود تغییر دهید. این تغییرات می تواند شامل شکل دکمه ها، ظاهر پنجره و نقش زمینه آن نیز بشود. جهت انتخاب یک تصویر به عنوان Background برای یاهو مسنجر (جایی که اسامی دوستانتان قرار گرفته است)، ابتدا تصویر مورد نظر را انتخاب کرده و قالب آن را به BMP تغییر دهید (بدین منظور می توانید از برنامه های گرافیکی استفاده کنید). فایل مورد نظر را در جایی که یاهو مسنجر را نصب کرده اید و در شاخه Custom از شاخه Skin کپی کنید (به عنوان مثال: C:Program filesYahoo|MessengerSkinsCustoms). در صورتی که پیغامی مبنی بر بازنویسی این فایل بر روی صفحه نمایش ظاهر شد به انتخاب دکمه Yes به آن پاسخ مثبت دهید. سپس به اینترنت متصل شده و پس از اجرای برنامه یاهو مسنجر از منوی Login بر روی گزینه Privacy Settings کلیک کنید. در پنجره ای که ظاهر خواهد شد از ناحیه سمت چپ بر روی Prefrence کلیک کرده و از ناحیه سمت راست از کادر مقابل Current Theme گزینه Custom را انتخاب کند. با کلیک بر روی دکمه OK تصویر انتخاب شده به عنوان زمینه برنامه یاهو مسنجر منظور خواهد شد. دقت کنید در صورتی که یک تصویر تیره را به عنوان زمینه انتخاب کنید برای دیدن اسامی دوستانتان با مشکل مواجه خواهید شد.
• استفاده از چند آیدی به طور همزمان
در برنامه یاهو مسنجر امکان ساختن ۶ آیدی به طور مجازی تعبیه شده است. بدین معنی که شما می توانید حداکثر تعداد ۶ آیدی به طور مجازی ساخته و به طور همزمان یا انفرادی از آنها استفاده کنید. البته همواره یکی از آیدی ها به عنوان آیدی پیش فرض منظور خواهد شد. لازم به ذکر است که ای میل اختصاص یافته به شما بر روی همان آیدی اصلی قرار دارد. برای اضافه نمودن آیدی مجازی به طریق زیر عمل کنید.
پس از اتصال به اینترنت برنامه یاهو مسنجر را اجرا کرده و از منوی Login گزینه My profiles را انتخاب کنید. در پنجره ای که ظاهر خواهد شد بر روی دکمه Create/Edit my profiles کلیک کنید. در صفحه بعد بر روی دکمه Create New Public Profile کلیک نمایید. در صفحه بعد و در کادر متنی زیر قسمت یک آیدی مورد نظر خود را وارد کنید. لازم به ذکر است که استفاده از فاصله در آیدی انتخاب شده غیرمجاز بوده و کاراکتر اول آیدی انتخاب شده نمی تواند عدد باشد. در صورت تمایل اطلاعات درخواست شده در قسمت دو را نیز تکمیل کنید (تکمیل این قسمت اختیاری است). پس از تکمیل موارد ذکر شده بر روی دکمه Create Profile واقع در انتهای صفحه کلیک کنید. در صورت موفقیت و عدم تکراری بودن آیدی انتخاب شده، آیدی جدید نیز در جدولی در زیر آیدی قبلی به نمایش در خواهد آمد. با این تفاوت که در مقابل آیدی اصلی عبارت Default درج شده است که شما می توانید یکی دیگر از آیدی های ساخته شده را نیز به صورت Default درآورید. در صورت تمایل امکان تکرار مراحل فوق برای ساخت آیدی های دیگر وجود خواهد داشت. در پایان با کلیک بر روی دکمه Finished Editing کار را به پایان برسانید. از این پس می توانید از تمامی آیدی های ساخته شده برای مکالمه با دوستانتان استفاده کنید. امکان استفاده از دو یا چند آیدی به طور همزمان برای مکالمه با یک نفر نیز وجود خواهد داشت.
• فعال نمودن Firewall
یکی از راه هایی که معمولاً تجاوزگران کامپیوتر شما را از طریق آن مورد حمله قرار می دهند یاهو مسنجر است. شما می توانید با فعال کردن Firewall در یاهو مسنجر ریسک مورد حمله قرار گرفتن را محدودتر نمایید. بدین منظور پس از اتصال به اینترنت و اجرای برنامه یاهو مسنجر از منوی Login بر روی گزینه Preference کلیک نمایید. در پنجره ای که ظاهر خواهد شد از ناحیه سمت چپ آن بر روی Connection کلیک نموده و از ناحیه سمت راست گزینه Firewall with no proxies را انتخاب کنید. با کلیک بر روی دکمه OK و اتصال مجدد، کامپیوتر شما در پشت دیواری از آتش از شر نفوذگران در امان خواهد بود.

باشگاه اندیشه

منبع : www.monazam.com - Monazam