همان‌طور که می‌دانیم , این واژه پنج‌ حرفی , مایه آزار بیشتر کاربران اینترنت می‌باشد , رشد اسپم‌ها در سال گذشته بیش از سالهای پیش بوده است. بطوری‌که ۷۵درصد نامه‌های پست الکترونیک برخی از شرکت‌های Isp را اسپم‌ها تشکیل داده‌اند. خوشبختانه , به موازات حرکت اسپم‌ها , نرم‌افزارهای فیلترساز اسپم نیز با رشد چشمگیری روبرو بوده‌اند. ما انواع مختلف فیلترها را که از سوی شرکت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرند , بررسی نمودیم و ناباورانه دیدیم که فیلترهای دسک‌تاپ رکورد محصولات موسسات را پشت‌سر می‌گذارد.
در این راستا , برنامه‌های ضد اسپم شرکتی مانند , Postini و Bright mail حجم وسیعی از اسپم‌ها را گردآوری می‌کنند و با خارج ساختن آنها فیلترهای خویش را تقویت می‌کنند. ولی دو ابزاری که مورد مطالعه قرار گرفتند (از جمله Spam Net محصول Cloud mark , در قالب بهترین خرید) توانستند بیش از ۹۸درصد پیام‌های مزاحم را بلوک سازند , بهبودی قابل لحاظ در قیاس با بررسی محصولات در مه ۲۰۰۳ (find.pcworld.com/۴۱۹۵۴) البته , باید در نظر داشت امکان اسپم در نظر گرفتن پیام‌های حقیقی از سوی فیلتر اجتناب ناپذیر است. ولی این نسبت در این دو ابزار دسک‌تاپ بسیار پایین است. Spam Net تنها ۱۷ مورد از۱۰۸۲ پیام پست الکترونیک را به عنوان اسپم مشخص کرد. ما ۹ ابزار فیلترساز اسپم را مورد تست قرار دادیم (find.pcworld.com/۴۲۰۶۰) چهار محصول از ( Network Associates Trend Micro , Symantec Panda) از بخشهای امنیتی مختلف هستند.
به‌طور کلی , این مجموعه‌های مجهز به فیلترسازهای اسپم در عملکرد نسبت به محصولات ویژه اسپم دقت کمتری دارند , به همین دلیل در مقایسه با نرم‌افزارهای ضد ویروس و فایروال نتایج ضعیف‌تری را منجر می‌گردند. برای بالا بردن میزان دقت , باید هر ابزار را نسبت به شناسایی انواع مختلف پست الکترونیک آماده ساخت., spam Net , In boxer ,I Hate Spam و Spam Catcher چهار مورد از دقیق‌ترین محصولات مورد بررسی می‌باشند.

همان‌طور که می‌دانیم , این واژه پنج‌ حرفی , مایه آزار بیشتر کاربران اینترنت می‌باشد , رشد اسپم‌ها در سال گذشته بیش از سالهای پیش بوده است. بطوری‌که ۷۵درصد نامه‌های پست الکترونیک برخی از شرکت‌های Isp را اسپم‌ها تشکیل داده‌اند. خوشبختانه , به موازات حرکت اسپم‌ها , نرم‌افزارهای فیلترساز اسپم نیز با رشد چشمگیری روبرو بوده‌اند. ما انواع مختلف فیلترها را که از سوی شرکت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرند , بررسی نمودیم و ناباورانه دیدیم که فیلترهای دسک‌تاپ رکورد محصولات موسسات را پشت‌سر می‌گذارد.
در این راستا , برنامه‌های ضد اسپم شرکتی مانند , Postini و Bright mail حجم وسیعی از اسپم‌ها را گردآوری می‌کنند و با خارج ساختن آنها فیلترهای خویش را تقویت می‌کنند. ولی دو ابزاری که مورد مطالعه قرار گرفتند (از جمله Spam Net محصول Cloud mark , در قالب بهترین خرید) توانستند بیش از ۹۸درصد پیام‌های مزاحم را بلوک سازند , بهبودی قابل لحاظ در قیاس با بررسی محصولات در مه ۲۰۰۳ (find.pcworld.com/۴۱۹۵۴) البته , باید در نظر داشت امکان اسپم در نظر گرفتن پیام‌های حقیقی از سوی فیلتر اجتناب ناپذیر است. ولی این نسبت در این دو ابزار دسک‌تاپ بسیار پایین است. Spam Net تنها ۱۷ مورد از۱۰۸۲ پیام پست الکترونیک را به عنوان اسپم مشخص کرد. ما ۹ ابزار فیلترساز اسپم را مورد تست قرار دادیم (find.pcworld.com/۴۲۰۶۰) چهار محصول از ( Network Associates Trend Micro , Symantec Panda) از بخشهای امنیتی مختلف هستند.
به‌طور کلی , این مجموعه‌های مجهز به فیلترسازهای اسپم در عملکرد نسبت به محصولات ویژه اسپم دقت کمتری دارند , به همین دلیل در مقایسه با نرم‌افزارهای ضد ویروس و فایروال نتایج ضعیف‌تری را منجر می‌گردند. برای بالا بردن میزان دقت , باید هر ابزار را نسبت به شناسایی انواع مختلف پست الکترونیک آماده ساخت., spam Net , In boxer ,I Hate Spam و Spam Catcher چهار مورد از دقیق‌ترین محصولات مورد بررسی می‌باشند.
این محصولات به گزینش‌های فیلترسازی کاربران مراجعه می‌کنند و با گردآوری اطلاعت به شناسایی فرم‌های جدید اسپم می‌پردازند. Aladdin Systems Spam Catcher (www.aladdinsys.com) یکی از ابزارهای فیلترسازی است که ساده‌ترین نصب و اجرا را به خود اختصاص داده است. این ابزار با Outlook هم‌خوانی دارد و با تمامی برنامه‌های کلاینت email POP۳ سازگاری دارد. این ابزار پس از آزمون , ۴۶ پیام حقیقی را به عنوان اسپم علامت می‌زند. یکی از مولفه‌های این برنامه کاربردی با توجه به نامگذاری Aladdin , شبکه Spam Catcher می‌باشد. زمانی‌که شما پیامی را به عنوان اسپم علامت می‌زنید , این برنامه جزئیات این پیام را به شبکه ارسال می‌کند.
سپس این شرکت اطلاعات جذب شده را ضمیمه نسخه‌های بروز نرم‌افزار می‌سازد تا دقت فیلترسازی برای هر کاربر ارتقاء یابد (بیشتر پیغام‌هایی که Spam Catcher اشتباها به عنوان اسپم شناسایی کرد از نوع نامه‌هایی مثل , نامه‌های خبری بودند) بیشتر برنامه‌های فیلتر در برخورد با پیام‌های حجیم قانونی دچار مشکل می‌شوند , چون اغلب این پیام‌ها دارای نشانه‌های خاص اسپم هستند , مانند اطلاعات غیر قابل اشتراک , قیمتها یا لینک‌ها , برنامه هیچ پیغام غیر اسپم از طرف اشخاص را به عنوان اسپم نشان نمی‌دهد. Audiotrieve in boxer In boxer (www.inboxer.com) نسبت به دیگر محصولات این بررسی می‌تواند اسپم‌های بیشتری را شکست دهد. درصد اشتباه آن پایین است , ولی In boxer ۱.۱ تنها با Outlook نسخه‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ هم‌خوانی دارد و با دیگر نرم‌افزارهای پستی سازگاری ندارد. این محدودیت سبب می‌شود تا نتواند جایزه بهترین خرید را از آن خود سازد ؛ ولی اگر Outlook تنها برنامه email شماست , این ابزار ارزش بررسی را خواهد داشت.
دقت In boxer نیز جالب توجه است , به‌طوریکه تنها ۲۶ مورد از ۲۱۳۵ پیام حقیقی را اسپم تشخیص می‌دهد , تقریبا ۳/۱درصد این سطح دقت In boxer را مافوق دیگر برنامه‌های فیلتر ساز قرار می‌دهد. گرچه این ابزار در رویارویی با پیام‌های مجاز حجیم تا حدودی دقت کمتری دارد , ولی این مسئله خاصی نیست و مشکل‌آفرین نخواهد گشت. علاوه براین , این برنامه می‌تواند اسپم‌ها را از میان پیام‌های دریافت شده در فولدرهای دیگر شناسایی نماید. سازگاری In boxer با Outlook آموزش این فیلتر را ساده می‌سازد , In boxer دو فولدر می‌سازد: In boxer-blocked و In boxer- review . معمولا تمام پیام‌هایی که اشتباها اسپم فرض شده‌اند , در این فولدر جمع می‌شوند ؛ بنابراین بازیافت این پیام‌ها آسان می‌شوند. Cloud mark. Spam Net Spam-Net (www.cloudmark.com) کمترین ضریب اشتباه را دارد و می‌تواند ۹۸درصد پیام‌های اسپم را بگیرد. اینترفیس و این ضریب بالا Spam Net را در زمره یکی از بهترین محصولات قرار داده است. Spam Net با Outlook نسخه‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ و Outlook Express شماره‌های ۵ و ۶ هم‌خوانی دارد و می‌تواند پیام‌های email را که به هر یک از این نسخه‌ها ارسال می‌شود , فیلتر نماید. Download این برنامه رایگان است و داشتن نسخه یک ماهه آن ۴ دلار هزینه خواهد داشت.
Cloud mark داده‌ها را از کپی‌های نصب شده Spam Net که نزدیک بیش از ۰۰۰/۹۰۰ کاربر یافت می‌شود , جمع‌آوری می‌کند زمانی‌که شما اسپم را بلوک می‌سازید , این برنامه جزئیاتی از قبیل آدرس‌ها , URLها , خطوط عناوین , و متن پیام‌ها را به شرکت ارسال می‌کند , تا با استفاده از این اطلاعات دقت فیلتر را تقویت کند. درنتیجه دقت Spam Net در شناسایی اسپم‌ها و ذخیره آنها بالا می‌رود , این برنامه تنها ۳۷ پیام اسپم را از میان ۲۱۳۵ مورد نمی‌گیرد , و تنها ۱۷ مورد را از ۱۰۸۲ پیام مجاز اسپم قلمداد می‌کند. Lyris Technologise Mail Shield Mail Shield (www.lyris.com) ضعیف‌ترین میزان دقت را در بین ۹ محصول بررسی شده داشت , به‌طوریکه ۷۹۶ پیام اسپم توانستند به درون صندوق پستی سیستم مورد تست راه یابند.
علاوه براین , Mail Shield به صورت اشتباه ۱۴۱ پیام از ۱۰۸۲ پیام مجاز را , اسپم تلقی کرد. Mail Shield می‌تواند از هر کلاینت پست الکترونیک POP۳ فیلتر نماید. این برنامه به عنوان یک برنامه مجزا اجرا می‌شود و در System tray قرار می‌گیرد. شما می‌توانید از طریق اینترفیس Mail Shield پیام‌های اسپم را پیش از رسیدن به برنامه email خود حذف کنید. روندکار از طریق یک اینترفیس جداگانه , آموزش نرم‌افزار را تا حدودی پیچیده ساخته است. شما برای شناسایی اسپم یا صدور مجوز برای پیام‌های مجاز باید برنامه Mail Shield را اجرا کنید. استفاده از یک اینترفیس آشنا با برنامه‌ی email شما در این خصوص دیده نمی‌شود. Net Work Associates McAfee Spam Killer Spam Killer (www.mcefee.com) بخشی از یک مجموعه امنیتی است که برنامه McAfee Virus را نیز نصب می‌کند و اگر شما از یک ضدویروس دیگر بر روی کامپیوتر خود بهره می‌برید , این برنامه می‌تواند شما را دچار سردرگمی نماید. Spam Killer تقریبا ۳۰درصد اسپم را از فیلتر گذراند و ۲۴۱ پیام مجاز را به عنوان اسپم شناسایی کرد. این برنامه نشان می‌دهد که اسپم بلوک گشته است و نامه‌های غیر اسپم را بلوک می‌کند.
ساماندهی پیام‌ها از طریق اینترفیس Spam Killer زمان مدیدی را در سیستم مورد تست به خود اختصاص داد. یک سیستم پنتیوم ۳ یک گیگاهرتزی و ۵۱۲ مگابایت RMA . جهت باز کردن یک پیام قانونی , باید بر روی پیام کلیک نمایید , و چند ثانیه صبر کنید تا برنامه انتخاب شما را شناسایی کند , دکمه Rescue را کلیک نمایید , و باز صبر کنید , و سپس پیام بعدی را انتخاب نمایید. دقت Spam Killer در شناسایی و فیلتر کردن اسپم‌ها بسیار ضعیف است. ولی اینترفیس ضعیف Spam Killer تنها مشکل این برنامه نیست. هیچ جستجویی پیرامون یافتن تمام پیام‌های یک فرستنده فرضی دیده نمی‌شود. این کارکرد اگر موجود باشد , پخش پیام‌های خبری در یک زمان آسان می‌شود. در ضمن استفاده از لیست مجاز (White List) نامه‌های دیگر یک فرستنده را از قرنطینه آزاد نمی‌سازد شما باید این کار را در مورد هر پیغام به‌طور مجزا انجام دهید.
نمایندگان Network Associates می‌گویند: این شرکت نسخه ۱۰/۵ برنامه Spam Killer را عرضه کرده است و برخی از مشکلات عمل‌کردی سیستم و اینترفیس کاربری را مرتفع ساخته است. بدین ترتیب , ویژگی‌های منوی hierarchy افزایش یافته و انتخاب چندین پیام آسان‌تر گشته است. Panda Software Platinum Internet Security محصول اسپم Panda (www.pandasoftware.com) بخشی از یک مجموعه امنیتی اینترنتی هست , که بالاترین ضریب اشتباه را در میان محصولات مورد بررسی داشته است (۴۰۰ مورد از ۱۰۸۲ پیام) Panda. Platinum تقریبا ۷۵درصد پیام‌های اسپم را پاک‌سازی می‌کند , یعنی بیش از ۵۰۰ پیام اسپم در صندوق پستی بلوک می‌شوند. مجموعه Panda یک برنامه ضدویروس , یک نرم‌افزار ضدجاسوسی و یک فایروال را هم نصب می‌کند. متاسفانه , هیچ انتخابی برای خودداری از نصب دیگر بخش‌های این مجموعه وجود ندارد. اگرچه , بعد از نصب ‌می‌توانید آنها را غیرفعال سازید , علاوه براین , باید پیش از نصب Panda دیگر برنامه‌های ضد ویروس کامپیوتر خویش را بردارید. مجموعه Panda Platinum دکمه‌هایی را به تول‌بار Outlook می‌افزاید و به شما کمک می‌کند تا اسپم‌ها‌ی کاذب را به لیست پیام‌های مجاز برگردانید و اسپم‌های حقیقی را برای حذف شناسایی کنید.
Sunbelt Software I Hate Spam for Outlook IHatespam۴ (www.sunbelt-software.com) که ویژه Outlook می‌باشد , بالاترین میزان دقت فیلتر را ارائه می‌دهد Sunbelt نسخه‌های مختلفی را برای برنامه‌های خاص در نظر گرفته است. ما نسخه Outlook را مورد تست قرار دادیم , دیگر نسخه‌ها برای Outlook , MSN Hotmail , Express , Incredi Mail و Eudora می‌باشند. I Hate Spam پس از اسکن آدرس بلوک Outlook , این آدرس‌ها را به لیست مجاز خود می‌افزاید. این برنامه نوار ابزاری را به Outlook افزوده و به شما امکان می‌دهد تا اسپم‌ها را از هر فولدر پستی دست‌چین کنید , پیام‌ها را در قالب اسپم یا مجاز معین کنید , و دامین یا آدرس فرستنده نامه‌ای را در لیست سیاه (غیرمجاز) یا لیست مجاز قرار دهید. یکی از دیگر ویژگی‌های منحصر به فرد I Hate Spam قابلیت بلوک نمودن پیام‌هایی است که به الفبای دیگری نوشته شده باشند , ویژگی اسپم‌هایی که از آسیا یا اروپای‌‌شرقی منتشر می‌شوند. این برنامه از Network Community Spam Learning شرکت Sunbelt جهت جمع‌آوری اطلاعات پیرامون اسپم (مانند عنوان و متن پیام) بهره می‌گیرند ؛ این داده‌ها به شرکت کمک می‌کند تا دقت فیلترسازی را بالا ببرد. منوی Add to friends این امکان را فراهم می‌سازد تا ارسال کنندگان یا دامین‌های پستی آنها در آینده بلوک نشوند , در حالی‌‌که Add to enemies به بلوک کردن آدرس‌ها یا دامین‌ها می‌پردازد. I Hate Spam پاسخگویی Outlook را تا حدودی کند می‌سازد .


هنگام تست این برنامه بر روی سیستم معیار متوجه شدیم که انتخاب پیام‌ها در Outlook با کمی وقفه روبرو است (کمتر از یک دقیقه) و این زمان طولانی‌تر از وقتی بود که I Hate Spam را بر روی سیستم نداشتیم. Symantec Norton Anti Spam Norton Anti Spam ۲۰۰۴(www.symantec.com) توانست رقمی زیر ۸۰درصد را در بلوک ساختن اسپم‌ها کسب کند , و با این میزان از لحاظ دقت رتبه‌ای متوسط را کسب کرد. سازگاری این برنامه با Outlook , Express و Eudora ویژگی خوب این برنامه است , ولی با وجود این‌که سیستم معیار از لحاظ سخت‌افزاری دارای پیش‌نیازهای Symantec است , این برنامه راندمان سیستم را پایین می‌آورد. به عنوان نمونه , پس از نصب Anti Spam , کلیک یک فولدر پستی جهت باز کردن آن سبب شد تا کامپیوتر چند ثانیه ایست داشته باشد. علاوه براین , زمانی‌که می‌خواستیم پیام‌ها را باز کنیم , به فولدرها دسترسی داشته باشیم , پیام‌ها را حذف کنیم , یا Trash را خالی نماییم , Outlook بسیار کند عمل کرد. Download یک پیام نیز ۵ مرتبه طولانی‌تر از زمانی بود که Anti spam را نصب نکرده بودیم. گرچه این برنامه می‌تواند آدرس بلوک را از Outlook وارد کند , ولی حدود ۵ دقیقه طول می‌کشد تا بتواند تست ما را انجام دهد (نمونه‌ای شامل ۱۰۴۶ نام و آدرس) . در مقایسه , I Hate Spam این کار را ظرف ۱۵ ثانیه انجام می‌دهد.

شما باید یک قانون فیلترسازی را در نرم افزار پستی خویش بسازید تا با این‌گونه پیام‌ها مقابله نمایید. این مرحله جزء‌ نصب محسوب نمی‌شود. PC-Cillin نیز مانند Spam Killer و Panda Platinum در ارتباط با دیگر برنامه‌ها ضعیف عمل می‌کند. این برنامه شما را ملزم می‌سازد تا پیش از نصب مجموعه PC-Cillin دیگر برنامه‌های ضدویروسی را از سیستم خود خارج سازید. PC-Cillin تنها یک تنظیم را امکان‌پذیر می‌سازد. یک ستون با تنظیم‌های Medium , Low یا High , میزان حساسیت را در شناسایی اسپم مشخص می‌کند. افزودن آدرس‌ها به لیست مجاز کار سختی نیست , ولی تنها با اینترفیس PC-Cillin می‌توانید به لیست مجاز دسترسی داشته باشید و نه از درون Outlook . اگر شما بخواهید که مجموعه PC-Cillin را به‌خاطر ابزار ضدویروس آن بخرید , اسپم فیلتر قابل سرویس است.

مدیرها
‏Trend Micro PC-Cillin Internet Security PC-Cillin (www.trendmicro.com) یکی از مجموعه‌هایی است که شامل فیلتر اسپم , ضدویروس , فایروال و نرم‌افزار ضد جاسوسی و کنترل‌های ویژه والدین است. این محصول دقت خوبی را در به دام انداختن اسپم‌ها نشان می‌دهد , ۸۶درصد اسپم‌ها را می‌گیرد . اما ۹/۶درصد از پیغام‌های مجاز را به عنوان اسپم شناسایی می‌کند. PC-Cillin بر خلاف دیگر برنامه‌های تست شده , چیزی را حذف نمی‌کند. این برنامه Spam را به آغاز خط عنوان هر پیامی که فکر می‌کند اسپم است می‌افزاید.